Luontomaisema on ikääntyneelle merkityksellinen. Luontoympäristö rauhoittaa sydämen sykettä ja laskee verenpainetta. Luonnossa oleilu ja ulkoilu vähentää stressiä, kohottaa mielialaa ja parantaa unen laatua. Se myös parantaa keskittymis- ja ongelmanratkaisukykyä ja lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja osallistumisen halua. Vaikutukset voi huomata paremmin erityisesti niillä ikääntyneillä, joilla on todettu masentuneisuutta. Muistisairaille ikääntyneille viherympäristö taas tuo myönteisiä tunteita, aistivirikkeitä ja mahdollisuuksia palkitsevaan toimintaan.

Luonnon elvyttävät vaikutukset tulevat esille erityisesti silloin, kun lähiviheralueita käytetään säännöllisesti yli viisi tuntia kuukaudessa tai kun kaupungin ulkopuolisilla luontokohteilla käydään kahdesta kolmeen kertaan kuukaudessa. Suurempi vaikutus on erityisesti kaupunkien ulkopuolisilla luontoalueilla, ne sillä vaikuttavat mielialaan tehokkaammin kuin kaupungeissa sijaitsevat viheralueet. Vahvempia elpymiskokemuksia, sekä vahvempaa emotionaalista hyvinvointia saavutetaan myös silloin, kun vapaa-ajasta suurempi osa käytetään ulkoiluun. Parasta elpymistä tapahtuu luonnossa sijaitsevissa mielipaikoissa ja erityisen voimakasta elpymiskokemusta voi saavuttaa silloin, kun mielipaikka sijaitsee rannalla, virkistysalueella tai metsässä.

Metsä on suomalaiselle luonnollinen oleskeluympäristö, joka rauhoittaa ja tuo tiettyä ajattomuuden tuntua. Metsässä kulkeminen ei ole itsestäänselvyys, jos toimintakyky on rajoittunut. Metsän äärelle, sen tunnelmasta nauttimaan, voi kuitenkin päästä myös sellaisessa tilanteessa; esimerkiksi nuotiopaikalle tai kodalle, tai vaikkapa helppokulkuisille, rakennetuille poluille. Tällaisia virkistysalueita löytyy monesta kunnasta.

Aistimaailman esimerkkejä

Kuulo

Puiden humina

Lintujen laulu

Purojen solina

Tunto

Sammaleen, lehtien, oksien yms. tunnusteleminen ja käyttö virkistystoiminnassa

Puun halaaminen tai koskettaminen

Näkö

Eri puulajien / kasvien tunnistaminen ja mieleen palauttaminen

Metsän eläinten tunnistus

Metsämaiseman katselu

Mielipaikan valitseminen metsästä tai puistosta

Haju

Metsän tuoksut esim. sateen jälkeen

Maku

Riistaeläinten lihaa hyödynnetään ruoanlaitossa

(Itsepoimittujen) marjojen ja sienien käyttö

Hyötyliikunta ja luonnonantimet

Marjojen/sienten poiminta

Villiyrttien keräily ja villivihannesretket

Metsässä kulkeminen omien kykyjen mukaan

Keväisin pajunkissojen kerääminen, kesällä vihtojen ja kerppujen teko (jos kotieläimiä)

Metsästys ja kalastus

 

Lue lisää:

Metsämieliharjoituksia

Tutustu myös:

Ikäinstituutin Luontoelämyspolku – ohjaajan opas

Ikääntyneiden hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta

Tienviittoja hoivamaatila -toimintaan