Ikääntyneen kokemus siitä, että hänellä on jokin tärkeä, konkreettinen tehtävä, edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Tällöin hänellä on mahdollisuus kokea, että hänellä on vielä merkitystä ja hallintaa elämässään. Ikääntyneille puutarhatoiminta elvyttää erityisesti kognitiivisia kykyjä, vahvistaa hallinnan tunnetta ja identiteettiä, sekä kannustaa liikkumaan. Kasvien kanssa puuhailu ja yhteiset puutarhatyöt liitetään usein vanhojen positiivisen muistojen elpymiseen ja normaaliuden tunteisiin myös laitosolosuhteissa. Touhuaminen kasvien kanssa parantavaa osallistujien sosiaalisia suhteita. Näistä suhteista taas kumpuaa keskustelunaiheita, tunteita, ajatuksia ja päätelmiä liittyen kasveihin. Puutarha-aktiviteetit tarjoavat mahdollisuuksia myös itsereflektioon, rentoutumiseen sekä osallisuutta normaaliin työntekoon.

Aktiivinen puutarhanhoito voi olla osa virkistystoimintaa ja kuntoutusta. Puutarha-aktiviteetteja käytettäessä tietoisesti ja tavoitteellisesti kuntoutumistavoitteiden saavuttamiseksi, on kyse terapeuttisesta puutarhatoiminnasta, joka on ammattilaisen ohjaamaa asiakaskeskeistä toimintaa.

Viljely

Kotitarveviljelyä voi toteuttaa missä tahansa ympäristössä. Kuten ydinkaupungissakin, myös rakennetussa viherympäristössä onnistuu esimerkiksi parvekeviljely. (Lasitetulla) parvekkeella voi kasvattaa esimerkiksi kukkia, tomaattia, mansikoita tai yrttejä, joita voi hyödyntää ruoanlaitossa. Myös parvekkeiden seiniä ja kattoa voi hyödyntää viljelyssä. Seiniä voi hyödyntää esimerkkisi hyllykön tai viljelytikkaiden avulla. Myös hedelmäpuita voi saada kasvamaan seinän myötäisesti. Lasitetulla parvekkeella kasvukausi on pidempi. Mikäli parvekeviljelystä kertyy parvekkeelle painoa, tulee parvekkeen kantavuus tarkastaa. Ikkunalautaa tai ikkunan edessä olevaa viljelypöytää voi käyttää perinteisin tavoin, mutta ikkunoille voi ripustaa useita ruukkuja allekkain tai hyödyntää ikkunaa vesiviljelyyn perustuvassa vertikaaliviljelyssä.

Varsinkin yrttien viljely ruukuissa tai laatikoissa on helppoa, eivätkä ne tarvitse kastelua ja ravinnelisiä kummempia toimenpiteitä. Piha-alueesta riippuen myös ulkokasvimaat tai pieni kasvihuone ovat helposti ja suhteellisen edullisesti toteutettavia viljelymuotoja. Esimerkiksi salaatin, pinaatin ja tillin viljely onnistuu useimmiten, ja satoa saa jo aikaisessa vaiheessa. Sitä myös riittää pitkin kesää, ja on helposti hyödynnettävissä tarvittaessa. Eri kaupunkien käytäntöihin on hyvä tutustua. Jotkin kaupungit voivat tarjota mahdollisuutta esimerkiksi viljelylaatikolle kesäksi omalle maalleen.

Myös hydro -ja ilmaviljelyyn, joissa multaa ei käytetä tai käytetään vain osittain voi tutustua hoivakodin resurssien mukaisesti. Ehkä yksi eksoottisimmista vaihtoehdoista on yhdistää eläinten seuraaminen (ja mahdollisesti jopa lähiruoka) ja viljely käyttämällä akvaponista vesiviljelyä, joka yhdistää kalojen ja kasvien kasvattamisen.

Eri viljelymahdollisuudet esikaupunkialueella

Ikkuna-parveke-patio/terassikasvatus (ruukut, laatikot, pussit, seinät, ikkunalaudat, vertikaaliviljely, katto)

Pihaviljelmät (kasvihuone, avomaa, laatikot, ruukut, pussit)

Ikkunoilla ja pöytäpinnoilla viljely onnistuu myös ympärivuotisesti erilaisten viljelylaitteiden, kuten pöytäpuutarhojen avulla.

Kattojen- ja seinien hyödyntäminen; intensiivinen kattoviljely ja viherkatto

Mullaton ja kevyempi vaihtoehto kattoviljelyssä on vesiviljelyjärjestelmä. (intensiiviseen kattoviljelyyn tai viherkattoon tarvitaan rakennepiirustukset ja kantavuuslaskelmat). Kattoviljelyä on mahdollista toteuttaa myös ruukkuviljelynä. Katon tulee kuitenkin kestää viljelyastioiden paino, ja sinne tulee olla kulkumahdollisuus.

Kattokasvihuone

Sisäkasvit

Kasvit, viherseinät, sisäpuistot, kukat, kivet ja muut luontoelementit sisätiloissa vaikuttavat edistävästi ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Sisäkasvit kohottavat hyvinvointia parantamalla huoneilman laatua nostamalla ilmankosteutta ja vähentämällä sisäilman haitallisia kaasuja kuten formaldehydia, bentseenejä, heksaaneja ja trikloorietyleenejä. Ne myös vähentävät pölyn kerääntymistä ja lisäävät tilojen viihtyvyyttä. Ne voidaan valita helppohoitoisuuden, tarpeen, allergiaseikkojen tai ulkonäön perusteella, ja vaativat varsin vähän suurempia hoitotoimenpiteitä. Mullan vaihto keväisin ja ravinteiden saannista huolehtiminen ovat useimmille kasveille riittävää hoitoa. Tärkeää on huomioida, etteivät kasvit saa olla myrkyllisiä. On olemassa muistisairauksia (esim. Lewyn kappale-tauti), jonka käytösoireisiin saattaa joillakin henkilöillä kuulua muun muassa kasvien lehtien repiminen ja syöminen. Sisäkasveja voidaan pitää myös, joko kokonaan tai osittain lasitetuilla terasseilla, jolloin ne tulee valita niin, että ne kestävät myös viileämpiä olosuhteita. Sisälle voi myös hankkia leikkokukkia tai kerätä niitä pihamaalta tai pientareilta. Mukaan voi lisätä kauden mukaisia kasveja, kuten esimerkiksi auringonkukkia tai viljantähkiä (jos viljellään itse tai saadaan jostain lähistöltä). Usein myös kaupunkialueilla on kukkapeltoja, jotka ovat varta vasten tarkoitettuja asukkaitten itsepoimintaan.

Kaupunkiolosuhteissa erityistä viihtyvyyttä voisivat tuoda:

Viherseinä tai aktiiviviherseinä

Viherseinät tuovat sisätiloihin pehmeyttä, luonnollista raikkautta ja kosteutta. Se tuo myös mukanaan kasvillisuuteen liittyviä positiivisia mielikuvia ja kokemuksia, jotka tuottavat mielihyvää ja rauhoittumista. Myös digitaalisesti voidaan hyödyntää vihreympäristön vaikutuksia sillä muun muassa viherseiniä on mahdollista saada myös digitaalisena.

Vihernurkkaus

Lue lisää:

Viherkasvit (kasviallergiat)

Ulkokasvit

Ulkokasvit luovat viihtyisyyttä piha-alueille, ja niiden hankinta on varsin edullista. Niiden hoidosta vastaaviksi löytyy myös usein halukkaita asukkaita, niin hoivakoti- kuin asunto-osakemuotoisessa asumisessa. Ne voidaan sijoittaa parvekkeelle tai ulos, esimerkiksi laatikoihin, ruukkuihin, amppeleihin tai kukka/perennapenkkeihin. Myös pelkälle kalliopinnalle on olemassa sille soveltuvia kasvityyppejä. Ulkokasveja voidaan kasvattaa kaikissa pihaolosuhteissa, ja puutarhaliikkeistä saa neuvontaa erilaisiin kasvuympäristöihin sopivista lajeista ja niiden hoidosta.

Kaupunkiolosuhteissa voi hyödyntää myös ekstensiivistä viherkattoa. Ekstensiivisellä viherkatolla ei viljellä, mutta se tuo vihreyttä, sekä luonnon ääniä ja elämää hoivakodin ympäristöön. Se on myös intensiivistä viherkattoa helpommin toteutettavissa.

Ideoita ja ohjeita omien tarpeiden mukaisiin, myös kaupunkiolosuhteissa viihtyviin ulkokasveihin sekä vinkkejä kaupunkiviljelyyn löytyy esimerkiksi:

Hyötykasviyhdistys www.hyotykasviyhdistys.fi

Marttaliitto; hyötykasvit https://www.martat.fi/marttakoulu/puutarha/hyotykasvit/

Marttaliitto; puutarha

Kaupunkiviljely